بوم سرا

راهنمای اقامتگاه های روستایی و بومگردی کشور

 برای مشاهده فهرست شماره تماس های مستقیم بیش از 200 اقامتگاه  بوم گردی در کشور اینجا کلیک کنید

www.BoomSara.com

 برای مشاهده فهرست شماره تماس های مستقیم بیش از 200 اقامتگاه  بوم گردی در کشور اینجا کلیک کنید

www.BoomSara.com


برای مشاهده جدیدترین تصاویر، اخبار و اطلاعات در مورد اقامتگاه بومگردی خانه جواهریاینجا کلیککنید

خانه جواهری معـروف به خانه حاج حسن جواهری خوانساری، در مرکز بافت تاریخی شهر بویین میاندشت  با قدمت 100 سال و سبک گرجی و پهلوی، و دارای عناصر معماری بومی می باشد.

منطقه بوئین میاندشت در غرب استان اصفهان و در فاصله 185 کیلو متری مرکز استان، و در کنار سلسله جبال زاگرس مرکزی واقع شده است. 

زندگی همزمان ارامنه و گرجیان  و فارس و لر وترک نشان دهنده هم زیستی مسالمت امیز  در این منطقه  میباشد. بطوری که روستایی کاملا گرج نشین در کنار روستایی کاملا ارمنی نشین مردم در تعامل با یکدیگر کشاورزی داد و ستد میکنند .

وجود مساجد وکلیسا نشان دهنده تعدد ادیان در این منطقه میباشد مسیحیان در کنار مسلمانان بدون اینکه مشکلاتی از لحاظ مذهب داشته باشند زیست میکنند.

اقامتگاه بوم گردی خانه جواهری - بویین میاندشت - غرب استان اصفهان