X
تبلیغات
رایتل

بوم سرا

راهنمای اقامتگاه های روستایی و بومگردی کشور

 

در کاریز که اقامت کردی نگران هیچ نباش کویر است و گرمای روز و سرمای شامگاهش، در میان حیاط آتشدانی که با چندین صندلی از تنه نخلی خسته و رخت بر بسته، محصور شده ؛ با آتشی در میان بر افروخته میهمانان را فرامیخواند که از افت و خیز زندگی داستان ها بگویند